Пристап до информации од јавен карактер PDF Печати Е-пошта

Со цел да го олесни пристапот до информации од јавен карактер, Советот за радиодифузија изготви Листа на информации од јавен карактер и обезбеди образец на Барањето за пристап до информации од јавен карактер.

 

Службено лице за посредување со информации и давање помош на баратели на информации од јавен карактер на Советот за радиодифузија е Огнен Неделковски
тел: (02) 3103 410
��нтернет страница: www.srd.org.mk

 

Вашите барања можете да ги доставите по пошта, на адреса:
Совет за радиодифузија,
ул.„Маркс и Енгелс“ бр.3, 1000 Скопје

 

Доколку сакате да доставите жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, тоа можете да го сторите со помош на образец.

 

Напомена: За доставените барања или жалби треба да ви бидат издадени соодветни потврди за прием.