Стратешки документи, предлог амандмани... PDF Печати Е-пошта

 

Конечна верзија на правилниците за јавен увид

 

21.04.2011. Правилник за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања. Преземи документ.

21.04.2011. Правилник за однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната кампања. Преземи документ.

 

 

Документи за јавен увид - затворена дискусија

 

19.04.2011.Предлог Правилник  за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања. Преземи документ.

 

19.04.2011.Предлог Правилник за однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнувањето на изборната кампања. Преземи документ.

 

Затворена дискусија13.04.2011.Предлог Правилник за изменување и дополнување на правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања. Преземи документ


13.04.2011.Предлог Правилник за однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнувањето на изборната кампања. Преземи документ


 

 

 

Затворена дискусија

 

17.12.2010. Предлог амандмани на Советот за радиодифузија за подобрување на изборната легислатива. Преземи документ