Европски аудио-визуелни дела PDF Печати Е-пошта
ПРАВИЛНИК за европски аудиовизуелни дела

Преглед на земјите чиишто аудиовизуелни дела според географскиот услов се квалификуваат како европски

Дефиниции на видовите програми (ЖАНРОВИ) што влегуваат во процентот за европски аудиовизуелни дела

ОБРАЗЕЦ за европски аудиовизуелни дела за 2012 година