Претставки PDF Печати Е-пошта

Вашите претставки можете да ги испратите на следниот Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите . Советот за радиодифузија на РМ ќе постапи по Вашата/и��е претставка/и, доколку таа/тие ги содржи/ат елементите предвидени во Законот за постапување по претставки и предлози и тоа: предмет и име на претставката; назив на претставката (барање, ургенција, молба, жалба и сл.); адреса или седиште на подносителот на претставката; назив на органот, кој ја поднесува претставката.

 

Советот за радиодифузија ќе му одговори на подносителот на претставката за основаноста и за резултатите од постапувањето во рок од 15 дена од приемот на претставката. За сложени прашања Советот за радиодифузија ќе одговори во рок од 30 дена од приемот на претставката односно предлогот.