DVB-T PDF Печати Е-пошта

DVB-T (анг. Digital Video Broadcast – Terrestrial) – Оператори на дигитална земска телевизија од типот DVB-T.

 

Овие телекомуникациски оператори аудио-визуелните содржини до крајните корисници ги пренесуваат преку нивните безжични мрежи.

 

Советот за радиодифузија ги регистрира програмските пакети на DVB-T-операторите. СРД не е надлежен за ост��натите телекомуникациски услуги што ги обезбедуваат овие оператори преку нивните мрежи.

 

Во Република Македонија има еден DVB-T-оператор со регистриран програмски пакет - КОСМОФОН - услуги на мобилна телефонија А.Д, Скопје.

 

 

Листа на регистрирани програмски пакети на DVB-T оператори

 

DVBT  ОПЕРАТОР


ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИЈА – BOOM TV– Скопје (ажурирано на 06.07.2012)