IPTV PDF Печати Е-пошта

IPTV – телевизија преку интернет протокол. Овие телекомуникациски оператори аудио-визуелните содржини до крајните корисници ги пренесуваат најчесто преку бакарни водови од фиксната телефонија.

 

Советот за радиодифузија ги регистрира програмските пакети на IPTV-операторите. СРД не е надлежен за останатите телекомуникациски услуги што ги обезбедуваат овие оператори преку нивните мрежи.

 

Во Република Македонија регистриран програмски пакет има еден IPTV-оператор:
А.Д. Македонски Телекомуникации

 

 

Листа на регистрирани програмски пакети на IPTV оператори

 

 

 

IPTV  ОПЕРАТОР


Македонски Телеком АД- MAX TV - Скопје (ажурирано на 06.07.2012)