Комерцијални
Национални радија и телевизии PDF Печати Е-пошта

Дозвола за вршење радиодифузна дејност на национално ниво имаат осум трговски радиодифузни друштва: пет телевизии и три радија. За детали за предавателите и фреквенциите/каналите одете на повеќе.

 

Повеќе...
 
Регионални радија и телевизии PDF Печати Е-пошта

При преминот од концесии на дозволи за вршење радиодифузна дејност (2007 година), радиодифузерите од Скопје добија дозволи за регионално ниво, со оглед на фактот што Скопје, со Законот за радиодифузната дејност, е определен како регион. Останатите региони ќе бидат дополнително определени, во рамките на спроведувањето на Стратегијата за развој на радиодифузната дејност и дигитализацијата на телевизиите и радијата во Македонија. Во Скопје има 26 регионални медиуми од кои 10 се телевизии, а 16 се радија. Нивните фреквенции се дадени во табелата подолу.

 

Повеќе...
 
Локални радија и телевизии PDF Печати Е-пошта

Од 77 трговски радиодифузни друштва кои имаат дозволи за вршење радиодифузна дејност на локално ниво, 36 се телевизии, а 41се радија. Информации за фреквенциите/каналите на секој радиодифузер ќе добиете доколку одете на повеќе.

 

Повеќе...