Документи за оператори
Одлука за доставување на пропратна документација кон барањата и другите дописи упатени до архивата на Советот за радиодифузија PDF Печати Е-пошта

Овде можете да ja преземете Одлуката за доставување на пропратна документација кон барањата и другите дописи упатени до архивата на Советот за радиодифузија

 
Правилник за регистрација на програмски пакети PDF Печати Е-пошта
Правилник за регистрација на програмски пакети
 
Барање за дополнување на регистрирани пакети програмски сервиси PDF Печати Е-пошта

Овде можете да го преземете Барањето за дополнување на регистрирани пакети програмски сервиси.

 
Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси PDF Печати Е-пошта

Овде можете да преземете урнек од Барањето и од Упатството за регистрација на пакетот програмски сервиси на операторите на јавни комуникациски мрежи.